Er du bærer af VHL  genet eller pårørende til en VHL patient, håber vi, du har mod på at være medlem i den danske patient forening.

Ikke alene er foreningen din mulighed for at få erfaringer og viden omkring livet med VHL, og ikke mindst er det med til at synliggøre vores (gudskelov) lille patientgruppe i forhold  til det offentlige, EU og resten af verden.

Vi er en meget positiv patientforening hvor vi prøver at dele erfaringer og viden, samt at påvirke i relevante fora, i det omfang frivlligheden gør det muligt.

Vi er medlem af paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser, der samler interesserne for foreninger med  – sjældne diagnoser.

På europæisk plan er vi ligeledes medlem af EURORDIS som er den europæiske paraplyorganisation for sjældne diagnoser.

Sammen med vores VHL søsterorganisationer  i Europa arbejder vi på at skabe en europæisk federation VHL, sådan at vi bliver en aktiv medspiller på europæisk plan.

Det er ikke mindst interessant i forbindelse med fremme af behandling og erfaringsudveksling på tværs af Europa.

Et enkelt personligt medlemskab koster 150 kr. pr år.
Et familiemedlemskab som gælder alle på adressen inkl. hjemmeboende børn under 18 år koster 200 kr. pr. år.

Betaling for medlemsskab kan ske ved overførsel til vores konto.

Handelsbanken Reg 0893 - Kontonr.  2050774

Husk at påføre dit navn som tekst til modtager.