Som du vil sikkert vil udlede af ovenståender skrifter, er det meget vigtig at gå til regelmæssig kontrol for at sikre rettidig behandling når nødvendigt.

Vandrejournalen giver dig en nem oversigt over dine kontrolbesøg hos relevante læger og den er nu blevet opdateret til version 2.0.

Vandrejournalen er udarbejdet af den danske vHL koordinationsgruppe efter retningslinjerne angivet i 3. reviderede udgave af referenceprogrammet.

Har du nogen spørgsmål eller kommentarer vedrørende disse retningslinjer eller til denne vandrejournal er du også velkommen til at kontakte Speciallæge Marie Luise Bisgaard – mlbi(a)sund.ku.dk

Du skal selv opbevare og udfylde denne vandrejournal, der bruges som et redskab til selv at holde øje med, at kontrolprogrammet følges

Vandrejournalen 2.0 kan downloades ved at klikke her.

Vandrejournalen som er gratis og produceres af lægegruppen i trykt udgave sendes portofrit til foreningens medlemmer.