Forskning giver bedre muligheder

Få mere viden med VHL

Opdateret VHL vandrejournal – 2.0

Vandrejournalen er nu blevet opdateret.

Vandrejournalen er udarbejdet af den danske vHL koordinationsgruppe efter retningslinjerne angivet i 3. reviderede udgave af referenceprogrammet.

Har du nogen spørgsmål eller kommentarer vedrørende disse retningslinjer eller til denne vandrejournal er du også velkommen til at kontakte Speciallæge Marie Luise Bisgaard – mlbi(a)sund.ku.dk

Du skal selv opbevare og udfylde denne vandrejournal, der bruges som et redskab til selv at holde øje med, at kontrolprogrammet følges.

Vandrejournalen kan downloades ved at klikke her.

Vandrejournalen som er gratis og produceres af lægegruppen i trykt udgave sendes portofrit til foreningens medlemmer.

VHL Håndbog Børne- og ungdomsudgaven

Efter flere års tilløb er det lykkedes for os at få den amerikanske søster organisation VHL alliance’s “VHL handbook Kids […]

Facebook – Lukket VHL Gruppe

Som omtalt og demonstreret på generalforsamlingen i 2013 har Foreningen af von Hippel Lindau patienter og deres pårørende oprettet en […]

Opdateret VHL vandrejournal – 2.0

Vandrejournalen er nu blevet opdateret. Vandrejournalen er udarbejdet af den danske vHL koordinationsgruppe efter retningslinjerne angivet i 3. reviderede udgave […]

envelope-ophonefile-text-o